Primärkarta, grundkarta

Den digitalt lagrade primärkartan är kommunens storskaliga karta som detaljerat och med god lägesnoggrannhet redovisar grundläggande förhållanden på marken.

Användning:

Kartorna används främst inom kommunen för detaljerad planering och projektering samt som underlag till nybyggnadskartor och för visualisering i övrig dokumentation. Primärkartan används även flitigt i kommunens Geografiska informationssystem (GIS)

 

 

 

Innehåll:

Fastighetsgränser (tomtgränser) och fastighetsbeteckningar.
Gator, gång- och cykelvägar Byggnader, staket, träd, belysningsstolpar m.m.
Höjder finns både som nivåkurvor och punktvisa höjdangivelser på marken.

 

 

 

Ursprung:

Flygning (800 m) och stereobearbetning, samt inmätning. Områden utanför centralorten har karterats från en flygning på 2 300 m samt eventuellt kompletterats med inmätning.

 

 

 

Noggrannhet:

I plan: 0,1-1,0 m.
I höjd: 0,2-1,5 m.

 

 

 

 

Rekommenderad skala:

1:100-1:2000

 

 

 

Aktualitet:

Primärkartan ajourförs kontinuerligt och viss kartering eller inmätning görs vid behov.

 

 

 

Omfattning:

Primärkarta finns ej över hela kommunen, utan i centralorten, längs älvdalen och i vissa byar.
Exempelvis: Brännberg, Harads, Bodträskfors, Gunnarsbyn, Sörbyn, Vittjärv, Svartlå och Bredåker.

 

 

 

Levereras:

Över valfritt område i valfri skala med valfritt innehåll.
Du kan få kartan på papper, eller digitalt.

Senast uppdaterad: 2024-01-09