Grusad gångväg, å och två röda punkthus

Tillgänglighet flerbostadshus

Under 2014/2015 har Bodens kommun genom samhällsbyggnadskontoret genomfört en inventering av den fysiska tillgängligheten till lägenheter i flerbostadshus.

723 entréer eller 87% av alla entréer i flerbostadshus har inventerats enligt verktyget TIBB, tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd. I TIBB definieras fem nivåer av tillgänglighet. Varje nivå har specifika krav med en stigande grad av framkomlighet och tillgänglighet. Kraven har fokus på egenskaper vid och i byggnadernas entréer och trapphus. TIBB syftar till att visa på möjliga förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten.

Länk till karttjänst med resultaten av inventeringen visas i TIBB-karta finns i menyn på den här sidan.

Ladda ner dokument
Fysisk tillgänglighet till läg...
Senast uppdaterad: 2023-09-26