En förskollärare håller i ett litet berg av små smörgåsar. I bakgrunden syns förskolebarnen sitta vid bordet och vänta på en smörgås.

Civilt försvar

Du är en del av det civila försvaret. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig.

Civilt försvar handlar om hela samhällets förmåga att skydda civilbefolkningen vid krigsfara och krig. Det kan vara att se till att sjukvården fungerar, liksom mattransporter, vattenförsörjning och barnomsorg. För att samhället ska fungera så bra som möjligt behöver människor gå till jobbet. Därför behöver förskolor och skolor vara öppna. Det handlar om att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. En uppgift för det civila försvaret är att stödja Försvarsmakten, exempelvis med sjukvård till skadade soldater och med transporter.

Det civila försvaret utgörs av statliga myndigheter, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund. Men även av företag och privatpersoner. Tillsammans är vi miljoner människor som bildar det civila försvaret.


Civilt försvar + militärt försvar = totalförsvar

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Tillsammans försvarar vi inte bara vårt lands gränser och vårt territorium, utan också alla värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Att försvara Sverige är ett ansvar för hela samhället. Därför måste vi alla hjälpas åt. Vi som bor i Sverige och vår gemensamma motståndskraft, är grunden i totalförsvaret. 

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en filmserie med tillhörande övningar som en fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer. De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Senast uppdaterad: 2024-04-22