En man och en ung kvinna är ute med ficklampa i mörkret.

Information för barn

När något allvarligt händer i samhället når och drabbar det även barnen. På Lilla Krisinfo, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), finns information från svenska myndigheter riktad till barn och unga om gängvåldet, den förhöjda terrorhotnivån, klimatförändringar och andra aktuella kriser och händelser. 

Lilla Krisinfo

Lilla Krisinfo är en webbplats för barn och unga. Den är en del av krisinformation.se och MSB. Deras jobb är att berätta för alla i Sverige, även barn och unga, när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig, en sjukdom som smittar många eller något annat. 

Men mest skriver de om hur du kan vara förberedd på allt möjligt som kan hända. Och om hur samhället funkar när något händer.

Lilla krisinfo får du:

  • Smarta råd om strömavbrott, översvämningar, tunn is och oväder till exempel.
  • Lära dig hur du kan hjälpa till när någon har skadat sig.
  • Läsa om hur Nato fungerar, och om kriget i Ukraina.

Där kan du bli klokare, och få information som kommer direkt från svenska myndigheter. De får bara skriva om sånt som andra myndigheter redan har skrivit på sina hemsidor, så de är aldrig först med en nyhet. Men de är bland de mest pålitliga när du vill veta vad som har hänt, och varför.

Senast uppdaterad: 2024-02-28