Åkerholmen

Den natursköna Åkerholmsbygden med många vackra sjöar består av flera mindre byar och bosättningar, varav byn Åkerholmen är något större. Övriga byar och bosättningar är Norrsjön, Junkerträsk, Staträsk, Vitträsk samt Hatt-tjärn.

Enligt bygdeforskare fick Åkerholmsbygden en bofast befolkning under slutet av 1600-talet. Marker odlades upp och möjliggjorde småskaligt jordbruk. I bygden finns bl a lämningar av tegelbruk, tjärdalar, sågverk och kolmilor. Förutom jordbruk så var skogsbruket viktigt under 1900-talet och kunde bidra till lokalbefolkningens försörjning. I byn Åkerholmen bildades under 40-talet en av de första pingstförsamlingarna i Sverige.

I den strukturomvandling som pågått de senaste femtio åren så har Åkerholmsbygden förlorat en stor del av sin bofasta befolkning. Senaste statistiken visar på 15-talet året-om bosatta hushåll.  Under sommarhalvåret lever byarna upp och många sommarbosatta fyller bygden med ett 60-tal hushåll.

Åkerholmsbygdens väg- och byaförening har sitt ursprung i omsorgen om den enskilda vägen mellan Åkerholmen och Junkerträsk.  Sommaren 2005 invigdes en ny badplats vid Norrsjöns sydspets, dessutom genomfördes en Hemvändardag i slutet av juli 2005.

Antalet bofasta invånare i byarna Åkerholmen, Vitträsk och Stavträsk är 17 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21