Röd byggnad med bisontrerad skog i bakgrunden.

Åskogen

Åskogen ligger ca 20 km norr om Boden efter väg 356. Historiskt kom människor hit när kusten och älvdalarna inte kunde erbjuda dem försörjning. Man kan på goda grunder anta att de hade svårt att leva på sitt jordbruk i Åskogen, men det var troligen likadant i andra inlandsbyar i Norrbotten. Kampen för att överleva ingick i våra förfäders vardag. Ett mindre företag inom träförädling finns i byn och ett annat som sysslar med tillverkning av timmerstugor och övriga byggarbeten. Men det finns även ett större företag som tillverkar rengöringsmedel. Den jordbruksverksamhet som bedrivs här är mest spannmålsodling på en stor del av byns odlade aria. Vi har även en fin byagård, som vi har all anledning att vara stolt över. 

Här bor 26 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21