Bodträskfors

Bodträskfors ligger ca 50 km nordväst om Boden intill Bodträskåns utlopp och vid Luleälvens södra strand. Byn växte fram under 1800-talet som en typisk bruksort.

En industri som baserades på skogens råvaror byggdes upp. Bodträskån dämdes och en vattensåg anlades. I mitten på 1800-talet uppfördes en herrgård och fyra stora kaserner, som inrymde en stor del av brukets arbetskraft, en kasern rymde hela 14 familjer. Bruket hade ett 50-tal arbetshästar i sin tjänst. Intill herrgården fanns en storslagen park med vedeldade växthus, man hade till och med en egen vingård och ett orangeri. Dessutom hade bruket en egen mässingsorkester och ett runt pampigt lusthus som benämndes Tempelbacken och som besöktes av dåtidens riksdagsmän. 

Sågen i Bodträskfors producerade virket för uppbyggnaden av Luleå stad som brunnit ner 1886. En av upphovsmännen till Bodträskfors bruk var baron Samuel Gustav Hermelin men även överste Carl Otto Bergman. Kvarn, kraftstation och tegelbruk har också funnits här. Under 1960-talet var Bodträskfors en stor skogsarbetarby.

Här bor 226 personer. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21