Två ungdomar luta sig mot vägskylt på vilken det står "Brännberg".

Brännberg

Årets by 2001.  Tre mil väster om Boden, vid Brännbergets fot och i Aleåns dalgång ligger byn Brännberg. Byn fungerar som ett centrum för den sydvästra kommundelen. Genom byn passerar norra stambanan.

Det finns också fritids- och sportanläggningar som fotbollsplaner, älgskyttebana, bagarstuga, elljusspår och tennisbana. Här finns också spår och lämningar från gamla tider. Flera fornminnen har upptäckts i byns omgivningar.

Den moderna byn har sitt ursprung i jord- och skogsbruket. Idag finns det flera småföretagare samt en modern träförädlingsindustri i byn.

Här bor 140 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21