Hus på landsbygden.

Bredåker

Bredåker är en gammal jordbruksbygd som ligger i Lule älvdal cirka 22 km nordväst om Boden. En bro sammanbinder numera Norra och Södra Bredåker, tidigare fanns en färjeförbindelse mellan den norra och den södra sidan av älven. Fortfarande finns fina Norrbottensgårdar kvar med anor från 1600-talet och fornlämningar har påträffats i byns närhet. Det finns flera företagare och verksamma jordbrukare i Bredåker. 

Idag finns samhällsservice med skola, daghem och bygdegård. Det finns sportanläggningar med fotbollsplaner och elljusspår. Dessutom finns en skyttebana för lerduveskytte. Luleälven bjuder på fina fiskemöjligheter och de natursköna omgivningarna ger möjlighet till ett aktivt friluftsliv. 

Här bor 614 personer. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21