Två personer kör varsin skoter över ett öppet snölandskap.

Bredåker

Byn Bredåker ligger vid Luleälven ett par mil nordväst om Boden. Uppdelad i en norr- och en södersida binds byn ihop av den bro som 1989 ersatte färjetrafiken.

Karaktäristiskt för byn är dess blandning av gamla gårdar och moderna villor. Medelåldern är låg och byn är populär för barnfamiljer som kan nyttja byns förskola. Flera av de boende driver företag eller pendlar till arbeten i Boden eller Luleå. (Utöver det natursköna läget är det kanske pendlingsavståndet både norr- och söderut som gör Bredåker till en attraktiv plats för barnfamiljer.)

Älven

Det älvnära läget ger stora möjligheter till bad, båtliv, fiske och naturupplevelser.

Rikt friluftsliv

Det är nära till skogen med fina skoterleder och skidspår. Byn har egen fotbollsplan och en bana för lerduveskytte. Här finns också en ridverksamhet med shetlandsponnyer för målgruppen barn 1-8 år.

Södra Bredåker

Förskolan

Bredåkers förskola ligger i södra delen av byn. Skolan (som har 51 platser) har tilldelats utmärkelsen Hållbar utveckling och serverar hemlagad mat från eget kök.

Gym och elljusspår

I Norra Bredåker finns ett gym som drivs av företaget SS Fitness. Gymmet har öppet dygnet runt och medlemmar har tillträde genom elektronisk nyckel. Det välpreparerade elljusspåret med ledbelysning är resultatet av ett lyckat samarbete och sköts med gemensamma insatser.

Bykänsla

Bredåker är en plats dit unga vuxna gärna återvänder när de bildar familj, och ordet ”bykänsla” återkommer i deras berättelser. Byn har förutom en kyrkobyggnad flera lokaler för gemenskapsfrämjande aktiviteter, som bygdegård och bagarstuga.

Bredåker

Historia

Bredåkers rötter ringlar sig långt tillbaka men de tidigaste skriftliga källorna härrör från 1500-talet. Själva namnet Bredåker är inte helt klarlagt men kan anspela på platsens karaktär med breda åkermarker. Här växte byn fram som ett litet jordbrukssamhälle där korn och råg var viktiga grödor. Byborna höll sig med tamboskap och kompletterade försörjningen med jakt och fiske. Några spår från äldre tider är ett antal Norrbottensgårdar med anor från 1600-talet, och seden att utnämna en byaålderman och hålla årlig byastämma. 

År 1968 fick Bredåker en egen församlingsgård, som sedan 1996 gått under namnet Bredåkers kyrka. På initiativ av några bybor fick kyrkan en egen klockstapel, byggt av virke från tretton markägare och donationer av bybor. Stapeln invigdes på Alla helgons dag den 31 oktober 1998. Den nygjutna klockan bar inskriften: Med fädernas kyrka för framtids välgång. Ett dagsaktuellt kvitto på ”Bredåkersandan” skulle kunna vara hashtagen #Bästbyn.  

Senast uppdaterad: 2024-01-23