Tre vita kalvar står på en äng. Till höger i bild ser man bakänden på en vuxen ko.

Brobyn

Brobyn, belägen ca 15 kilometer nordost om Boden, bär på en lång historia som en blomstrande jordbruksby.

På 1950-talet präglades byn av 25 livliga jordbruk med djur som en central del av dess identitet och ekonomi. Idag är bilden av Brobyn markant förändrad, och endast en ensam jordbrukare försörjer sig genom sitt arbete med djur.

Minskningen av antalet aktiva jordbrukare har emellertid inte betytt att Brobyn förlorat sin karaktär. Byn har anpassat sig till förändringarna genom att hålla sina marker öppna, även om dessa nu sköts av icke-aktiva jordbrukare, som bevarar byns vackra landskap både med och utan boskap. Förutom jordbruket finns det en rörfirma, en kennel och ett sågverk i Brobyn.

En viktig del av Brobyns gemenskap är dess aktiva viltvårdsförening. Genom att främja bevarandet av det lokala djurlivet och samtidigt erbjuda möjligheter för invånarna att delta i gemensamma aktiviteter, har föreningen blivit en viktig del av byns sociala struktur.

Senast uppdaterad: 2024-01-18