En man med rutig skjorta och ett förkläde håller i en gammal sliten lädersko.

Flarken

Flarken, som ligger i kommunens sydöstra hörn, har en rik historia och är mest känd för den framstående skomakaren Joel Nilsson. Hans skor nådde inte bara fötter i byn utan skickades ända till USA och Singapore.

Även om skomakarverkstaden lades ner för några år sedan har dess arv bevarats i sitt ursprungliga skick. Den historiska byggnaden har flyttats från Flarken till Björknäsområdet, där den står sida vid sida med andra Norrbottensgårdar och ger en autentisk inblick i det gamla hantverket.

Gemenskapen i Flarken har stärkts avsevärt sedan byagården etablerades. Här samlas byborna för att ha studiecirklar och andra aktiviteter, vilket har bidragit till en ökad sammanhållning. Flarken är inte bara en plats på kartan – det är en levande by med en rik historia och en framtid präglad av gemenskap.

Senast uppdaterad: 2024-01-18