Smycken händer på krokar i ett rum.

Glesbygdshandel

Kommunen har ett ansvar för hushållens försörjning av dagligvaror. I tätorten Boden finns ett brett utbud, men i glesbygden finns det betydligt färre butiker.

Kommunledningskontoret svarar för planering och stöd till butiker i glesbygden. För detta finns en ett lokalt utvecklingsprogram för kommersiell service, fastställt av kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret skriver yttranden om servicebidrag och administrerar varuhemsändningsbidrag till butikerna i glesbygden. 

På Bodens landsbygd finns en butik i Harads. Det finns även en lanthandel i Gunnarsbyn.

I Gunnarsbyn sköter RÅEK (Råneälvdals ekonomiska förening) varuhemsändningen. Läs mer via deras hemsida, länk i länklistan på den här sidan.

Senast uppdaterad: 2023-09-26