Hera på scen i Gunnarsbyn.

Gunnarsbyn

Gunnarsbyn är en mindre ort, belägen ca fyra mil norr om Boden invid Råne älv.

Tillsammans med Sörbyn ingår samhället i en vidare gemenskap med bland andra Överstbyn och Lassbyn. Bygemenskapen tar sig bland annat uttryck i Råek – Råne älvdalsrådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening, som verkar för att stärka och utveckla bygden. Föreningen driver exempelvis Servicepunkt, secondhandbutik och återvinningscentral.

I Gunnarsbyn finns förskola och grundskola (F-6) med fritids. Byn har också en vacker träkyrka, en livsmedelsaffär och en drivmedelsstation. Kulturellt är Gunnarsbyn oerhört livaktig med en stor spännvidd av evenemang året runt. Folkets Hus är en surrande bikupa av initiativ och arrangemang, och även församlingen anordnar aktiviteter för olika målgrupper. Entreprenörsandan i området är utpräglad, med flera nyskapande initiativ framför allt inom besöksnäringen. Gunnarsbyn med omnejd har länge lockat nya invånare från när och fjärran, vilket ytterligare förstärker den öppenhet och kreativitet som präglar bygden.

Efterfrågan på hus i Gunnarsbyområdet är idag stor och planering pågår för ny småhusbebyggelse. I processen är Råek och de aktuella markägarna involverade.

Gunnarsbyn 25:2

Natur och friluftsaktiviteter

Gunnarsbyn omges av variationsrik skog, sjöar och strömmande vattendrag. Råneälven erbjuder rika tillfällen till fiske, bad och naturupplevelser. Vid Kyrkudden finns en båtlänning för sjösättning av båtar, liksom vindskydd och eldstad. För idrottsutövare finns en sportanläggning med gräs- och grusplan, tennisbana och elljusspår. Vintertid finns fina skidspår som ombesörjs av Sörbyns IF. För skoterspåren svarar Råek, som underhåller en del av sträckan längs Malmens väg. (Den väg malmen fraktades från Gällivare/Malmberget till kusten under perioden 1774-1882.)

Förskola och grundskola (F-6)

Mitt i Gunnarsbyn ligger Älvskolan som har integrerad förskola och fritids. Skolan samarbetar ofta med föreningar och företag i bygden och har eget tillagningskök. Närheten till naturen tillvaratas för friluftsaktiviteter och utomhuslärande.

Lokal handel

Gunnarsby lanthandel är en medlemsägd butik som också är ombud för Systembolaget, Apoteket, Bussgods och Svenska spel. Sortimentet är varierat med en stor del lokalproducerade varor. I byn finns också en rättvisehandel, Världsbutiken, som utöver livsmedel erbjuder många slags varor, allt från kontorsvaror till smycken. I Gunnarsbyn finns också en självservicemack och Råeks välsorterade och välbesökta återvinningsbutik, som bemannas av volontärer.

Forsbergs gamla handelsbod1

Rikt kulturliv

I Råne älvdalsbygden finns ett stort antal föreningar som tillsammans skapar ett mångfacetterat kulturellt ekosystem och ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Folkets Hus-föreningen driver scen, biograf och hyr ut lokaler för fest, dans, konserter och utställningar.

Kulturföreningen Skogslandet Råne älvdal driver kreativitetsträffar för alla åldrar samt olika konstprojekt. Bland annat planerar föreningen en ny vandringsled runt Vitträsket i Sörbyn och vidare över berget till Gunnarsbyn. Längs leden kommer det att finnas rastplatser och konstverk att uppleva.

Ett fascinerande besöksmål utgörs av Forsbergs gamla handelsbod och grosshandlarvilla. Här kan besökare uppleva ett välbevarat grosshandlarhem från tidigt 1900-tal, besöka en tidsenlig handelsbod och fika i trädgården. Forsbergs handelsbod arrangerar också evenemang med sång, musik, middagsbjudning och erbjuder ”live” med tidsenliga kläder.

Gunnarsbyns kyrka

Gunnarsbyns kyrka, byggd 1928, är vitmålad med stående träpanel. Dess altartavla skildrar Kristi himmelsfärd och är signerad Gunnar Torhamn. I den före detta brudkammaren har ett andaktsrum skapats, prytt med ikoner av Lisbeth Fredriksson. Församlingen samarbetar frekvent med både grannförsamlingar och föreningar och företag i området. Nya mötesformer har uppstått, som ”älgmålsbön” med jaktlaget och gudstjänst på isen i samband med pimpeltävling. För barn erbjuds Efter plugget (6-12 år) med samtal, sång och pyssel. För vuxna finns bokcirklar, matlagnings- respektive stickgrupper. På Byagården, i gamla skolan i Överstbyn, finns en ungdomsgård som är öppen på tisdagskvällar.

Grön marknad i Gunnarsbyn

Historia

Fornlämningar i form av gamla bosättningar visar att Råne älvdalsbygden varit bebodd under mycket lång tid. Sitt namn har Gunnarsbyn fått från en av de två gårdar som byn bestod av i mitten av 1600-talet, ”Gunnars”. (Guddnár på lulesamiska.) Från jord- och skogsbrukssamhällen har byarna i älvdalen utvecklats till moderna småorter där entreprenörskap och kultur utgör viktiga näringar.

En manifestation av Gunnarsbyns anda och identitet utgörs av Världsgloben, ett av flera land art-verk som initierats av Kulturföreningen Skogslandet Råne älvdal och som skapats genom samarbete mellan konstnären Birgitta Linhart och Gunnarsbyns byaförening. Globen, som är placerad i parken mitt i byn, är försedd med flaggor från de 22 länder varifrån byns invånare kommer. (Självklart finns också den samiska flaggan avbildad, eftersom Gunnarsbyn ligger i Sápmi.)

Senast uppdaterad: 2024-01-23