Kvällsbild över anläggningen Arctic Bath.

Harads

Knappt fem mil nordväst om boden längs väg 97 ligger Harads, centralort för byarna Bodträskfors, Västbo och Södra Harads.

Vackert situerad mellan Luleälven och vidsträckta skogsområden erbjuder orten ett lugnt, naturskönt boende med tillgång till viss samhällsservice. Här finns Servicepunkt, badhus, biblioteksfilial, diversehandel, elaffär, bensinmack och livsmedelsbutik. De två sistnämnda har också postutlämning. Bebyggelsen är blandad med friliggande villor, radhus och flerbostadshus uppförda under 1950-talet och decennierna därefter. Harads utmärks av sitt dynamiska näringsliv och rika kultur- och föreningsliv. Andan i bygden beskrivs ofta som öppen, kreativ och hjälpsam. Drygt 600 personer är bosatta här och en femtedel av invånarna är asylsökande eller nyanlända.

Naturskönt läge

Belägen mellan älv och skog erbjuder Harads attraktiva boende- och vistelsemiljöer. På promenadavstånd från ”centrum” ligger Utsiktsklippan med vidsträckt vy över älvdalen. Kring Harads finns utmärkta skoter- och skidspår, fotbollsplan och en barnvänlig badstrand. Omgivningarna lämpar sig väl för vandring, svamp-och bärplockning. I bygden finns intressanta naturreservat som Klusåberget och Ekopark Storklinten. Vintertid erbjuder Storklinten högkvalitativ kustnära skidåkning med välpreparerade pister, längdskidåkning, fiske och skoteråkning.

Sommarljus visfestival

Kultur och föreningsliv

I Harads och Edeforsbygden finns ett stort antal aktiva föreningar och flera av dem samverkar i årliga evenemang som Vinterveckan, Haradsdagen, höst- och julmarknad. Harads idrottsförening anordnar fotbollsträning och lopp för skidor, cykel och löpning. Genom Hembygdsföreningen drivs både väv- och bagarstuga; PRO ombesörjer drift av ett snickeri. Sedan tjugo år finns ett aktivt revysällskap som producerat många uppskattade föreställningar. Sedan några år har bygden också en egen filmfestival, Vinterljus, och en visfestival, Sommarljus.

Givna mötesplatser i bygden är allaktivitetshuset Edeborg som även inhyser den lokala ungdomsgården. Kläppgårdens bygdegårds-och hembygdsmuseum förvaltar lokalhistoriska föremål, foto och film. Här finns även en skolsal och en lanthandel från början av 1900-talet. Edefors kyrka (byggd 1928) utgör en kulturhistoriskt viktig byggnad med bland annat snidade takkronor och altartavla av den i bygden verksamme Valdemar Granlund, samt takmålningar av arkitekt Eric Jehrke. En given tillgång i bygden är biblioteksfilialen som regelbundet anordnar författarbesök och boksamtal.

Service

I Harads finns en friförskola, ett kommunalt låg- och mellanstadium med fritids, två äldreboenden, en gruppbostad samt hemtjänstverksamhet. Möjlighet till provtagning finns genom samarbetsavtal med Björknäs hälsocentral.

Servicepunkten, som ligger centralt i byn, är kommunens förlängda arm i bygden. Utöver samhälls- och turistinformation finns här möjlighet till rådgivning och kontakt med myndigheter. I lokalerna finns bokningsbara kontorsplatser och en workshoplokal. Linje 44 trafikerar Luleå-Boden-Jokkmokk och flera hållplatser finns längs väg 97.

Harads är välsignat med en livsmedelsaffär som också är ombud för post och apotek. Diversehandeln Maskin & Fritid är ombud för Systembolaget. En el- och rörfirma, en bensinmack och en nyöppnad bistro kompletterar det kommersiella utbudet och utgör samtidigt viktiga lokala mötesplatser.

Harads skola

Badhus, gymnastiksal och gym

Badhuset erbjuder motionssim och simträning, bastubad med mera. I byggnaden driver Harads idrottsförening ett gym och här finns också en bokningsbar gymnastiksal.

Företagsvänligt

I Harads finns flera framgångsrika företag inom olika branscher och entreprenörsandan är utpräglad. Besöksnäringen hör till de tongivande näringarna med internationellt erkända besöksmål som Treehotel och Arctic Bath, båda med arkitektur i världsklass. Här finns också ett värmeverk som bedriver innovativt samarbete med Luleå tekniska universitet. Under 2022 öppnade en bistro med café och våren 2023 slog en glassfabrik upp portarna.

HÃ¥llbar turismHistoria

Harads nämns i skriftliga källor från 1500-talet och bestod då av en samling gårdar invid Luleälven. Jord- och skogsbruk samt fiske utgjorde bärande näringar. Särskilt laxfisket intog en viktig ställning och omskrivs redan under 1300-talet. Edeforsen (ett par mil norr om Harads) var platsen där laxen fångades, ända fram till kraftverksbygget runt 1960. På en holme vid forsen, Laxholmen, finns byggnadsminnesförklarade stugor och bodar kvar från äldre tid och minner om fiskets historia. Holmen utgör idag ett högintressant värnområde med naturstig och utomhusmuseum. Om somrarna driver Edefors hembygdsförening ett populärt sommarcafé i en av byggnaderna.

Vid Edeforsen finns också spår efter det kanalbygge som påbörjades under mitten av 1800-talet. Det ambitiösa projektet havererade på grund av bristande finansiering, vilket ledde till landets första arbetaruppror, brutalt nedslaget av militär. Arvet från jord- och skogsbruket, fisket och flottningen lever idag vidare i nya former genom blomstrande företag inom transport, livsmedel och arkitektur där trämaterialet ges nya uttryck. 

Senast uppdaterad: 2024-01-12