Vy över samhälle, älv, skog och bro.

Harads

Kyrkby i Edefors församling. Byn omnämns redan på 1500- talet i skattelängden och är centralort för omkringliggande byar. Harads har god service med bl.a. badhus, bibliotek, apotek, vårdcentral, campingplats, bensinstation, handel och verkstäder.

Utsiktsklippan på gångavstånd från centrum erbjuder en storslagen utsikt över älvdalen. Kläppgårdens bygdegårds- och hembygdsmuseum har en rik samling föremål från Edeforsbygden. I Kläppgården finns också skolsal och lanthandel från början av seklet. Edefors kyrka, med snidade takkronor och altartavla. Takmålningarna är utförda av konstnären Eric Jehrke, Stockholm. I Edefors, 18 km utanför Harads, mot Jokkmokk, finns lämningar efter kanalbygget från 1865 där Sveriges första arbetaruppror ägde rum. Det var första gången i Sveriges historia som militär måste tillkallas för att slå ned ett arbetaruppror. I Edefors finns också Laxholmen med stugor och bodar från 1700-talet. På holmen finns även en labyrint som är säregen på grund av sitt läge långt in i landet.

Här bor 545 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21