En vackert handmålad vägskylt som hälsar "Välkommen till HUndsjö".

Hundsjö

Hundsjö, en pittoresk bygd präglad av historiskt jordbruk, ligger inbäddad bland flera vattendrag och sjöar.

Bygdens rötter sträcker sig tillbaka till 1700-talet, då de första bofasta invånarna slog sig ner och gradvis rörde sig ned längs de omgivande vattendragen. Det unika geografiska läget, omgivet av sjöar och bäckar, skapar optimala förutsättningar för fiske och friluftsliv i Hundsjös omgivningar.

Vid bykärnans utkanter bevaras även flera kolmilor, som vittnar om en svunnen tid. Hundsjö har en historik som en betydande järnvägsstation, där slipers och virke lastades om för vidare transport. Här fanns också en imponerande stationsbyggnad, vars arkitektur utgjorde en miniatyr av det berömda Bodens stationshus.

Jordbruk i Hundsjö

I dag rymmer Hundsjö fortfarande ett aktivt åkeri och jordbruk, men majoriteten av byborna pendlar till arbete och skola på andra orter. Trots detta bevaras bygdens unika charm och koppling till sin historia genom de kvarvarande kolmilorna och det tidigare järnvägsarvet. Hundsjö, en plats där det gamla möter det moderna och där naturen spelar en central roll i bygdens identitet.

Senast uppdaterad: 2024-01-18