Sliten träbyggnad med igenbommade fönster.

Inbyn

Inbyn ligger 16 km nordost om Boden efter väg 356. Byns längd är ca 4 km. Inbyn är en av byarna i Skatamark. Förutom Inbyn tillhör Skogså, Ubbyn och Häggan också Skatamark. Inbyn är en öppen natur i dess vackra glans. Vattendraget Skogsån slingrar sig genom byn och är numera en mycket nyttjad kanotled med fina naturupplevelser i vår vackra miljö. Inbyn har sina anor från 1400-talet då nybyggarna kom till byn. Byn är en jord och skogsbrukarbygd. Dess näring har haft stor betydelse för innevånarna. Idag finns det inte längre några aktiva jordbrukare, det är markägarna själva som håller upp odlingslandskapet. Det är bara på hobbynivå som djurhållningen är idag med t.ex. hästar, får och nötkreatur.   I Inbyn har vi en egen byalokal där det är mycket aktiva verksamheter, allt från föreningsliv och studiecirklar till cafékvällar. Vid byalokalen finns tennisplanen där bygdens ungdomar och övriga intresserade träffas och byter bollar. 

Under de senaste åren har ett flertal unga familjer flyttat till byn, vilket innebär att vi fått ett ökat barnantal.  De små barnen har möjlighet till förskola i Skogså.  Vi ser gärna att fler vill bygga sina hus i Inbyn för att få uppleva och ta del av vår lugna och ljuvliga miljö. Inbyn är den mest befolkade byn i Norrbyarna med 84 personer.  

Senast uppdaterad: 2018-05-21