Gamla kopparkärl står uppställda på ett bord i en antikaffär.

Inbyn

Inbyn, belägen 16 km nordost om Boden längs väg 356, sträcker sig över en imponerande längd av cirka 4 km.

Inbyn har en historia som sträcker sig tillbaka till 1400-talet, då nybyggare först tog sina steg i byn. Ursprungligen en jord- och skogsbruksbygd, har Inbyn genomgått förändringar över tid. Trots att de aktiva jordbrukarna har försvunnit, har markägarna själva engagerat sig för att bevara det vackra odlingslandskapet. Numera hålls djurhållningen på hobbynivå med hästar, får och nötkreatur.

I dagens Inbyn är byalokalen hjärtat av aktiviteterna. Med föreningsliv, studiecirklar och mysiga cafékvällar skapas en gemenskap som binder samman invånarna. Vid byalokalen finns även en antikaffär och en tennisplan, där bygdens ungdomar och andra sportentusiaster möts för att utbyta bollar och skapa minnen.

De senaste åren har det skett en ökning av unga familjer som väljer att kalla Inbyn sitt hem. Denna trend har resulterat i en glädjande ökning av antalet barn. Förskolan i Skogså erbjuder de små möjligheten till en trygg start i livet. Inbyn välkomnar nu fler att flytta hit. Med en stark gemenskap, historisk karaktär och närheten till naturen, har Inbyn allt som behövs för den som söker en fridfull plats att kalla sitt hem.

Senast uppdaterad: 2024-01-23