Bro över mindre vattendrag.

Kusön och Kusån

Kusån ligger ca 8 km nordväst om Boden vid Luleälven. I Kusån finns en fin byastuga som används flitigt. I Luleälven, intill Kusån ligger Kusön med bördiga åkrar och ängar. Här har fornlämningar hittats och idag är Kusån ett attraktivt sommarstugeområde.

I Kusån/Kusön bor tillsammans 161 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21