Ett gammalt järnvägsspår går rakt in i bild och bort mot horisonten.

Näsberg

Några mil norr om Boden, innan man når Murjek, vilar resterna av det en gång så livliga samhället Näsberg.

Denna plats, som tidigare var hem åt ett blomstrande stenbrott, är nu en vittnesbörd om en svunnen era. Intill malmbanan sträcker sig de sista spåren av stenbrottet, vars produktion bland annat försåg Sikfors kraftstation och SJ:s anläggningar med sten ända fram till 1938. Stenbrottet i Näsberg, särskilt det berömda Idberget med sin sprickfria, rödskiftande granit, erbjöd då över tjugo män årlig försörjning. Utöver de tre förläggningsbarackerna växte en liten by upp här med permanenta invånare. 

Bland invånarna som bott i Näsberg märks bland andra författaren Eyvind Johnson – Norrlands stolthet och den ende nobelpristagaren i litteratur från regionen. År 1913, vid tolv års ålder och efter avslutad skolgång, flyttade Eyvind Johnson med sina fosterföräldrar till Hedberget/Näsberg.

Denna en gång pulserande by är därmed inte bara en del av det industriella arvet i norra Sverige, utan även en plats som en gång bar på Eyvind Johnsons ungdomsminnen. 

Senast uppdaterad: 2024-01-18