Vägskylt med texten "Nedre flåsjön".

Nedre Flåsjön

Nedre Flåsjön ligger 2,5 mil från Boden. Mannen som byggde första huset i byn, enligt utsago under tidigt 1800-tal, hette Finnpet och hade sitt hus invid sjön. Byns skola byggdes i början av 1900-talet. År 1956 invigdes skolan som kapell med tillhörande klockstapel. 1995 överläts byggnaden till byalokal och används bl. a. till cirkelverksamhet.

Under plöjning av åkermark påträffades en yxa av flinta i Nedre Flåsjön, vilket tyder på att det har funnits människor i bygden sedan mycket länge tillbaka.

Idag bor 34 personer i Nedre Flåsjön. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21