Vy från landsvägen in mot byn Norriån. Man ser flera runda hus längst bort i bild.

Norriån

Norriån är en liten by belägen vid Livasälven ca 6 mil norr om Boden, ”där asfaltsvägen tar slut” och där norrskenet framträder särdeles starkt.

Sjöar med fantasieggande namn omger byn: Stor-Lappträsket, Mörtträsket och Grundträsket samt de mindre vattnen Lappen, Vintervägstjärnen, Nedre Tjuven och Håkanstjärnen. Genom byn rinner Mörtträskbäcken med en bevarad skvaltkvarn från 1800-talet.

Bebyggelsen präglas av rödmålade hus som byggdes under 40- och 50-talen med hjälp av de då förmånliga bostadslånen. Här finns också en del fritidshus. Byn präglas av lugn och närhet till gammal och artrik skog. Tillgången till renlav gör området viktigt för rennäringen. En mobilmast har nyligen uppförts, vilket kommer att ge byn tillgång till 5 G- nät. Ca 60 personer bor i byn.

Norriån

Höga naturvärden

Byn omges av flera sjöar och vattendrag samt bevarad urskog. På elva kilometers avstånd finns naturreservatet Blåkölen som är en av länets mest värdefulla granurskogar. Eftersom byn utgör centrum för en sameby finns periodvis mycket renar i området. En uppskattad möjlighet till naturupplevelser erbjuds genom de övernattningsstugor i Djupviken och Spiken/Furudal som kan bokas genom Råek (Råne älvdals ekonomiska förening).

Fiskrika sjöar

Sjöarna i byns närområde är fiskrika med arter som gös, gädda, abborre, harr och laxöring. Spikälven är en populär fiskeälv och i norra och södra Blåkölsbäckarna finns foreller.

Föreningsliv

Byaföreningens möten samlar många av de boende och föreningen ordnar aktiviteter som fikastunder och våffeldagar.

Bygdegård

Bygdegården är tillgänglighetsanpassad och erbjuder både övernattnings- och duschmöjligheter. Här finns både scen och tillagningskök.

Badstrand

En barnvänlig sandstrand finns vid Stora Lappträsket ca 4 km söder om byn.

Norriån

Historia

De första nybyggarna i området var jägare och fiskare som under 1700-talet sökte sig till stranden av Grundträsket. De näringar som växte fram och som länge präglade bygden var skogsbruk, renskötsel och flottning. Fram till 1960-talet fanns affär, post och skola. På andra sidan av Livasälven gick under lång tid den så kallade Malmens väg. Här forslades malm från Gällivare gruva till Avafors med hjälp av häst och renfanor. Idag fungerar rutten som uppskattad skoterled.

Senast uppdaterad: 2024-01-12