Hus och landsväg på landsbygd.

Råbäcken

Råbäcken ligger 7 km nedströms Boden i Lule Älvdal. Älven erbjuder ett varierat fiske och man kan se flitiga fiskare året runt. Råbäcksgården, som numera står vid kyrkan, har fram till 1971 stått i byn.

Råbäcken är en jordbruksbygd med gamla anor. Merparten av marken brukas och här finns travhästar, arbetshästar, får och slädhundar. I byn finns även tre företag samt en intresseförening, Östra Råbäckens Intresseförening, som startade 1997.
 
Här bor 54 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21