Rågraven, Åkerby och Överäng

De tre byarna Rågraven, Åkerby och Överäng har sedan länge samarbetat och hållit ihop trots att de ligger på olika sidor om Luleälven, ca tre mil nordväst om Boden. Tillsammans har de bildat Älvgårdarnas byaförening, där de driver gemensamma projekt. Bland annat har de iordningställt en grillplats vid namn "Stimgropen", där såväl bybor som turister kan samlas för att umgås och grilla. Denna ligger vid Överäng på älvens norra sida. I Åkerby finns ett naturreservat, där man kan hitta gukussko.

I de tre byarna tillsammans bor 52 personer. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21