Rödingsträsk

Rödingsträsk kallades i gamla tider Silversparrbyn, uppi Silversparrlappan och Silbo. Byn ligger ca 17 km sydväst om Harads vid sjön Rödingsträsket (vars samiska namn är Tapmukjaure).
Idag finns en bofast och några säsongsboende i byn, 1927 var man 74 stycken.
Renskötsel bedrivs inom i stort sett samma områden som förr, jordbruken är nedlagda och fisket har mist sin betydelse som försörjning. De övriga renskötande samerna finns idag i Djupträsk, Södra Harads och Nystrand. 

Silversparrbyn är en gammal samisk bosättning, som upplåtits som lappskatteland i resolution 1797. Baron Hermelin sökte och fick anlägga ett frälsehemman samma år, men nybyggesrätten förlorades p g a vanhävd 1859 och efter avvittringen 1862 skattlades Rödingsträsk som nybygge.
Silbonah Sámesijdda, Rödingsträsk intresseförening, som bildades 1997 för att bl a stärka och utveckla kulturen och näringarna i området, har medlemmar från Vittangi till Helsingborg.

Senast uppdaterad: 2018-05-21