Rörån

Enligt laga skifte 1861 för Överstbyn var Norridalsudden och Vallen fähusplatser om sommaren för bönderna i Överstbyn. Korna gick på skogen och kallades in för mjölkning. Till denna sida älven roddes mjölkerskorna över morgon och kväll.

Vid början på 1900-talet vid Vallen Norridalen fanns två timrade och en brädladugård, som brukades av Östgårdsbönderna. På andra sidan nuvarande vägen fanns en ängesstuga för övernattning, det fanns även stall och stallada. Dessa hus är rivna. Det är endast tröskhuset som finns kvar. Den halmlada som var byggd ihop med tröskhuset är också riven.
En ladugård fanns på Fiskelviksudden och brukades av Backbonden.
Vallen vid östra sidan Rörån brukades av Åkars, Oppistugan, Sättergrens,Vestaback, Stenaheden, Lassarna och Rörån.
Gammelvallen , där fanns  ladugårdar som användes av Överstbybönder.

I dag finns sex hushåll i Rörån med totalt 14 personer. Dessutom finns 13 fritidshus med 30 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21