Sommarvy över Sandträsk. Bilden är tagen med drönare.

Sandträsk och Gransjö

Sandträsk är en liten by belägen ca 40 km norr om Boden utmed Malmbanan. Sitt namn har byn fått från Sandträsket, en kallkällsjö rik på ädelfisk.

I byn bor ca 50 personer, varav de flesta arbetspendlar. Platsen erbjuder goda möjligheter till ett varierat friluftsliv året om. Vintertid finns välpreparerade skoterleder och fina pulkabackar. Under sommaren finns flera vandringsleder att välja på, samt fotbollsplan och skjutbana. Vid sjöns södra ände ligger en barnvänlig strand med brygga, grillplats, omklädningsrum och toalett. Föreningslivet i Sandträsk är livligt med samverkan kring event som bakning av mjukkaka och julstuga.

Sandträsk

Naturen

Byn ligger naturskönt belägen invid sjön Sandträsket, omgiven av vidsträckt skogsmark. I sjön finns röding, sik, abborre, gädda, harr, regnbåge och laxöring. Runt sjön har vindskydd och eldstäder satts upp. Det klara vattnet gör det möjligt att ”kikpimpla” upp till 78 meter.

Aktivt föreningsliv

Flera föreningar finns i byn, som sportklubb, byagemenskap och en jakt-och fiskeförening. Byborna deltar gärna i gemensamma, återkommande aktiviteter som städdagar, bakning i bagarstuga.

Vintersport

Vintertid finns både utmärkta skoterspår och elljusspår. Pulkåkning kan ske i ”Doktorsbacken”, där det också finns grillplatser.

Utsiktsplatser

"Förklaringsberget" utgör ett uppskattat mål för lättare vandring. Det finns olika berättelser om hur utsiktsplatsen fått sitt namn. En anger att förälskade par av tradition sökt sig dit för att förklara varandra sin kärlek, en annan förtäljer att svårt sjuka tbc-patienter fördes dit för att få sin sjukdom och förestående död förklarade för sig.

Historia och arkitektur

Vid sjön ligger den herrgårdsbyggnad som under slutet av 1800-talet uppfördes av översten/industrimagnaten C.O, Bergman (1828-1901). Byggnaden utnämndes till Sveriges vackraste villa år 2010. På platsen finns också arkitektoniskt intressanta byggnader kvar efter det som en gång var landets största sanatorium.

Sandträsk

Historia

Sandträsk etablerades som by under slutet av 1700-talet och bestod då av ett fåtal små gårdar. Under 1800-talet, då Malmbanan mellan Boden och Gällivare byggdes blev byn strategiskt intressant. För att effektivt frakta mat till arbetarna i Gällivaregruvan via järnvägen etablerade industrimagnat C.O. Bergman här ett mönsterjordbruk. Av ett litet kronohemman skapade han en stor, modern gård som höll 80 nötkreatur, 14 hästar och många andra djur. Han lät också bygga en ståtlig herrgård med köksträdgård och växthus. Här odlades bland annat exotiska grödor som vindruvor och melon. År 1907 köptes fastigheten av landstinget som ville använda den vackra, skyddade miljön för att bygga ett sanatorium. Mellan 1913 och 1964 behandlades 26 000 patienter här; sjukhuset var en viktig arbetsgivare för många yrkesgrupper. Efter att verksamheten upphört etablerades i stället ett hem för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ett hälsohem tog sedan över, följt av ett rehabiliteringscenter. Sedan detta stängt 2002 står byggnaderna kvar, tomma och i förfall, men oupphörligt fascinerande. Guidade turer går att boka för den som vill veta mer om platsens historia.

Sandträsk saknar kollektivtrafik och de flesta av de boende arbetspendlar. Väg 750 till Boden som länge varit undermålig är nu under ombyggnad och ska vara klar 2025.

Senast uppdaterad: 2024-01-23