Flygfoto över hus, skog, fält och vattendrag.

Sävast och Sävastnäs

Sävast ligger ca 9 km sydost om Boden mellan "malmbanan" och Lule älv. Det är en mycket gammal by med en månghundraårig historia. Sävast har traditioner inom jord- och skogsbruksområdet med sina bördiga marker och fina skogar. I älven har laxfisket haft stor betydelse för försörjningen.

I mitten av 1970-talet byggdes ett nytt samhälle upp i det gamla Sävast. Där byggdes ett litet centrum upp med en ny låg- och mellanstadieskola, en livsmedelsbutik, ett bibliotek och ett postkontor. Invånarantalet ökade och Sävast blev tätort.

Nästa fas började år 1989 med Vision Sävast, som innebar en fortsatt utbyggnad av Sävast på de kvarvarande jordbruksmarkerna på den natursköna Sävastön. Sävast av idag kan erbjuda mycket för såväl de boende som för besökare. I de natursköna omgivningarna finns företagsbyn SKAPA som består av IT-företag samt konferensmöjligheter och hotellboende. Framstående företag har byggt upp sin verksamhet i Sävast. Ett exempel är Polaris Optics AB:s glasögonfabrik.

Här finns också konsthantverkare, potatisodlare och jordbrukare. För den fritidsintresserade finns ett stort utbud. Här finns en 18-håls golfbana. Den stora idrottshallen Träffpunkten nyttjas flitigt av idrottsföreningarna i området.

Sommartid erbjuder älven och Sävastån fina möjligheter till fiske och kanoting. Även ridturer kan erbjudas för den äventyrslystne. Vintertid rekommenderas Sävast skidspår som också brukas i tävlingssammanhang. I Sävast finns kiosker, restauranger och matställen. Sävast kyrka, Mariakyrkan, är värd ett besök.

Det bor 3 305 personer i Sävastområdet. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21