Gård, jordbruksredskap och öppna fält.

Skogså

Skogså ligger 13 km nordost om Boden och fungerar som Skatamarkbyarnas centrum. I Skatamark ingår förutom Skogså, även byarna Åskogen, Häggan och Ubbyn. Området har varit bebott ända sedan medeltiden. Numera är området runt Skatamarksträsket känt för sitt rika fågelliv. Skogså bjuder på ett naturnära boende med kuperad terräng och en ringlande å som utmynnar i Persöfjärden.

I slutet av 1800-talet fanns vattendrivet sågverk och kvarn samt en herrgård i byn. Idag har Skogså en skola med 12 närliggande byar som upptagningsområde. Här finns också fotbollsplan, elljusspår och skoterleder. Byn har flera aktiva föreningar, byaförening, idrottsförening och skoterförening som arbetar för att ta tillvara och utveckla området.

Här bor 80 personer.

Senast uppdaterad: 2018-05-21