Sommarvy över Södra Harads. Bilden är tagen med drönare.

Södra Harads

Södra Harads, vackert beläget på södra sidan av Luleälven, är en charmig by som sträcker sig ungefär fyra kilometer längs vägen, med bebyggelse på båda sidor.

Byn är direkt förbunden med Åminne, tidigare känt som Västerby, som har en rik historisk bakgrund och är mer välkänt än Södra Harads.

I byn blomstrar en livlig byaförening som strävar efter att engagera invånarna i olika projekt för gemenskap och utveckling. Sedan några år tillbaka har byaföreningen sin egen byastuga, platsen där de flesta aktiviteter äger rum. Här finns även en egen badplats vid Kallbacken, som används för vinterutflykter från skolan i Harads, där man kan åka skidor, snowboard eller pulka.

Historiskt sett är byn en avknoppning från Harads, där många fastigheter hade mark på södra sidan av Luleälven. Ursprungligen var Södra Harads en jordbruksbygd, men liksom många andra byar har jordbruket minskat och endast ett jordbruk finns nu kvar Några familjer försörjer sig delvis genom renskötsel och det finns även ett företag inom skogsbranschen. De flesta invånarna är emellertid anställda inom olika företag, regionen, staten eller kommunen.

Senast uppdaterad: 2024-01-23