Svartbäcken

18 km norr om Boden ligger byn Svartbäcken. En upphittad stenåldersyxa och en stenåldersboplats nordväst om byn vittnar om att människor funnits i området för länge sedan. Idag finns ett aktivt storjordbruk. Hästnäringen blomstrar och det finns två fina stall och många hästar i byn. Här finns också en mekanisk verkstad och två traktorföretagare. Genom byn rinner en liten bäck.

Byaföreningen har kartlagt gamla skogsstigar, broar och rösen samt rustat upp en skogskoja med övernattningsmöjligheter. Lämpligt utflyktsmål är en timrad lada med grillplats vid Byddbyvägen och en kallkälla med vindskydd och grillplats vid skogsvägen till Åskogen. I byn finns även en byastuga. Genom byn går också en skoterled.

Här bor 45 personer, sommartid något fler.

Senast uppdaterad: 2018-05-21