gul herrgårdsbyggnad med rött tak.

Svartlå

Årets by i Bodens kommun 1999 och 2009. 
Svartlå ligger vid Flarkåns utflöde i Luleälven 35 km nordväst om Boden. En av många teorier om ortnamnet är att "lå" i Svartlå kommer från fornnordiskans ord för strandformation. Sedan 1300-talet finns dokumenterad bebyggelse i byn. Den kalkrika marken gör att många sällsynta växter trivs här, bl. a. orkidéer som norna, guckusko och nattviol. Jordbruk, skogsbruk och ett stort antal småföretag utgör de viktigaste näringarna. I "gamla byn" vid älven finns landets största besättning av den numera utrotningshotade fjällkon.

Svartlå har ett rikt föreningsliv. Förutom livaktiga frikyrkor finns här idrottsförening, byaförening, skoterförening och dialektgrupp som arbetar för att bevara överlulemålet (bondskan). Strax utanför Svartlå ligger Storklinten som är Norrbottenskustens bästa vintersportanläggning.

Här bor 286 personer. 

Senast uppdaterad: 2018-05-21