Ubbyn och Häggan

Ubbyn/Häggan är två små byar med sammanlagt ca 25 hushåll. Byarna är belägna omkring 17 km nordost om Boden efter vägslingan, som går runt Skatamarksträsket. Områdena runt träsket, som utdikades åren 1922-1928, är sedan 600 år använda som slåtter-och betesmarker. I viss utsträckning är användningen densamma även idag.

I anslutning till Ubbyn finns Djuptjärn, som är både en fin fiskesjö och en fin badsjö. Markerna runt Ubbyn-Häggan är utmärkta för jakt, fiske, bärplockning och skoterfärder. Terrängen runt de båda byarna är bergig. Från några av bergen, Klinten och Brandberget har man en mycket fin utsikt. Från den senare kan man se fyra kyrkor, Överluleå, Råneå, Nederluleå och Luleå Domkyrka. Byarna har gemensam byaförening och byalokal i Ubbyns f d skola och missionshus.

Här bor 48 personer i blandade åldrar.

Senast uppdaterad: 2018-05-21