Närbild på ett blåbärsris med mogna blåbär.

Ubbyn och Häggan

Ubbyn och Häggan, två små byar belägna cirka 17 kilometer nordost om Boden längs vägen runt Skatamarksträsket, utgör tillsammans en idyll med omkring 25 hushåll.

Dessa byar har en historia som sträcker sig över 600 år bakåt i tiden, och områdena kring det utdikade Skatamarksträsket har varit flitigt använda som slåtter- och betesmarker. Intressant nog är detta användningsområde delvis oförändrat även i dag.

Vid Ubbyn finns Djuptjärn, en sjö som lockar både fiskare och badgäster. Markerna runt Ubbyn och Häggan är idealiska för olika aktiviteter såsom jakt, fiske, bärplockning och skoterfärder. Terrängen runt de två byarna är bergig, och från höjderna som Klinten och Brandberget kan man njuta av en fantastisk utsikt. Från sistnämnda plats kan man till och med skåda fyra kyrkor: Överluleå, Råneå, Nederluleå och Luleå domkyrka.

Byarna har en stark sammanhållning genom sin gemensamma byaförening, och de har sin byalokal i Ubbyns gamla skola och missionshus. Här samlas byborna för gemensamma aktiviteter och möten, vilket stärker den lokala samhörigheten.

Senast uppdaterad: 2024-01-23