Sommarvy över byn Vittjärv. Bilden är tagen med drönare.

Vittjärv

På norra sidan om Luleälven, drygt en halvmil nordöst om Boden, ligger byn Vittjärv. Vackert beläget mellan älv och sjö och med sina uppodlade fält har området en utpräglat lantlig atmosfär, samtidigt som bebyggelsen är varierad med både moderna villor och äldre hus.

På norra sidan om Luleälven, drygt en halvmil nordöst om Boden, ligger byn Vittjärv. Vackert beläget mellan älv och sjö och med sina uppodlade fält har området en utpräglat lantlig atmosfär, samtidigt som bebyggelsen är varierad med både moderna villor och äldre hus. Byn har förskola och grundskola (F-6), hyser en mångfald blomstrande företag inom vitt skilda branscher och har ett livaktigt föreningsliv. Närheten till väg 97, bra cykelvägar och bussförbindelse gör det lätt och smidigt att resa till både stadskärna och pendlingsorter. Boende beskriver Vittjärv som gemytligt, barnvänligt och med höga naturvärden. ”Alla vägar här är cykelvägar!”Närheten till älv, sjö, å och en varierad skogsterräng med ger stora möjligheter till friluftslivsupplevelser året runt.

VittjärvNaturen

Byn har sitt namn från sjön Vittjärvsträsket, som nyttjas för bad, fiske, skridsko- och skidåkning, ja, även för folkrace. Vintertid dras både klassiska och skatespår på isen. Sjön hyser arter som gädda, abborre, gärs och braxen. I älven fiskas också ädelfisk och kräftor. Några kilometer norrut ligger ett spännande naturreservat, Bröstsockerkläppen, med klapperstensfält, silverfuror och torrgranar. Här återfinns signalarter som doftticka, lunglav och tibast, och fågelentusiaster kan skåda både tjäder, tretåig hackspett och spillkråka. Runt om Vittjärv dras vintertid fina skoterleder. Elljusspår återfinns vid Pagla skidstadion, ca tre kilometer bort. Överallt i skogarna runt byn finns vandringsstigar.

Friförskola och grundskola (F-6)

Friskolan Mimers Brunn erbjuder förskola och grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan arbetar enligt Bifrostpedagogiken med ämnesövergripande teman och prioriterar friluftsliv och utomhusbaserat lärande.

Aktivt föreningsliv

Vittjärvs IK bildades redan 1924 och är än idag en vital förening som inriktar sig på fotboll och orientering. Vid idrottsplatsen Tjärnbacken ligger föreningens klubbstuga med kontor, mötesrum, kök, omklädningsrum med dusch, bastu och förråd. För matchtillfällen finns en kiosk inrymd i huset. Lokalerna är bokningsbara för alla som vill anordna tillställningar och aktiviteter, som fester, utställningar, yoga- och dansträning.

Föreningen Aktiva kvinnor arrangerar olika slags evenemang, som bokcirkel, föreläsningar och vinprovning. Föreningen utgör också samtalsforum för frågor och åtgärder som gäller byn. Aktivitet Vittjärv är ett Facebook-initiativ som informerar om lokala evenemang. Varje år arrangerar föreningarna tillsammans Vittjärvsdagen, med inslag som knattefotbollsmatch, paltförsäljning, prova på-orientering, tipsrunda, bouleturnering och grillkväll.

Lekpark

Mitt i byn finns en tillgänglighetsanpassad lekplats för mindre barn. Parken innehåller lekställning, två gungställningar (kompisgunga och vippgunga), sandlåda, sandbord och bänkbord.

Vittjärv

Vittjärvsstugan/Borgmästarens sommarstuga

En intressant byggnad i byn är Borgmästarens sommarstuga, uppförd 1925 och ritad av arkitekt Ewald Gabrielsson. Till huset hör lillstuga, cykelbod, härbre, lekstuga och förråd. Inredningen utmärks av väggfasta, dekorationsmålade sängar, hyllor och skåp. Byggnaderna (undantaget härbret som flyttats hit) lät uppföras av den dåvarande borgmästaren i Boden och är ett välbevarat exempel på sommarbostad för det högre samhällsskiktet. Stugan byggnadsminnesförklarades år 2001 och är i privat ägo.

Historia

Namnet Vittjärv kommer från den närliggande sjön Vittjärvsträsket. Ordet är en flerspråkig konstruktion bestående av tornedalsfinskans vitta (ris), finskans järvi (sjö) och svenskans träsk (sjö). Strax väster om byn fanns tidigare en fors som försvann genom det vattenkraftverk som stod klart 1975 och än i dag är i drift. Vattenkraftens historia i byn går tillbaka till mitten av 1800-talet, då byamännen uppförde ramsåg och kvarn. En så kallad spjälk tillkom också för framställning av takspån. När elproduktion under tidigt 1900-tal blev aktuell var Vittjärv intressant som anläggningsplats, men planerna realiserades först under 1970-talet. Genom bygget – kraftstationen var det sista i utbyggnaden av älven – var Luleälvens forsar utplånade, men i gengäld kunde Vindelälven sparas från reglering. Kraftverksbygget i Vittjärv var en viktig arbetsplats som under byggnadsskedet sysselsatte 250 personer.

Senast uppdaterad: 2024-01-15