112 andra nödnummer

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis eller andra hjälporgan i samhället. Ditt samtal besvaras av SOS Alarm och i samtalet med SOS-operatören kommer du att få svara på flera frågor. SOS-operatören ställer dem för att kunna larma rätt hjälpresurser till rätt plats. Under tiden som hjälpen är på väg kan SOS-operatören behöva ställa fler frågor för att förbereda och förmedla mer information till de hjälpresurser som är på väg.

Några exempel på frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Tänk på att du endast ska ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till andra som är i akut behov av hjälp.

Senast uppdaterad: 2018-05-22