En bild på en automatiskt brandlarmsskylt

Automatiska brandlarm

Det automatiska brandlarmet är en viktig del i en byggnads brandskydd för att skydda människor, verksamhet, egendom och miljö.

  • En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt.
  • Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.
  • Ungefär en tredjedel av räddningstjänstens årliga utryckningar utgörs av automatiska brandlarm.
  • Av dessa är över 90% oönskade larm föranledda av andra orsaker än brand.
  • Tillförlitligheten i utgående larm behöver därför höjas.
  • Ansvaret för detta arbete, liksom ansvaret för anläggningens status och underhåll, ligger hos anläggningsägaren.
Senast uppdaterad: 2018-10-11