Bad och båtvett

I Sverige satsas det mycket på allmän simkunnighet och information kring säkerhet och livräddning. Trots detta är drunkning en relativt vanlig dödsorsak och omkring 100 personer drunknar varje år.

Över 80 procent av dessa är medelålders män. Det beror sannolikt på att män ogärna använder flytväst och dricker alkohol oftare och mer jämfört med kvinnor. Drunkning är också den vanligaste dödsorsaken bland små barn. I de fallen har tillsynen ofta brustit och barnen har saknat flythjälpmedel. De flesta drunkningsolyckorna inträffar vid mindre sjöar, vattendrag och trädgårdspooler. Ofta är platsen bekant för den som förolyckas.

Säkerheten och tillgången till räddningsmateriel är a och o vid en badplats. Inför badsäsongen genomför vår personal tillsyn på allmänna badplatser i kommunen. Bryggor och livräddningsmateriel så som livbojar och livbåtar ses över och eventuella brister rapporteras till kultur-, fritids och ungdomsförvaltningen för åtgärd.

Att kunna simma är det första och viktigaste steget för en ökad säkerhet i och vid vatten. Här följer en del råd för säkra bad- och båtutflykter.

Badvett

Badsäkerhet handlar om hur du lär dig att känna trygghet vid badplatser. Det kan även handla om säkerheten vid en pool i trädgården eller en damm i närheten av hemmet.

Livräddningsutrustning bör finnas vid kajer, kanaler, hamnar, badplatser och andra vattendrag där det är vanligt att människor är nära vattnet. Platser som till exempel naturliga badplatser och naturhamnar omfattas inte av lagen, såvida det inte finns bryggor, badstegar, omklädningsrum eller liknande arrangemang. Det finns dock inget som hindrar att utrustning sätts upp även på sådana platser

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Tala alltid om var någonstans du ska bada och när du planerar att komma tillbaka.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkanter eller bryggor.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker på öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsutrustningen.
 • Om du ska hjälpa någon i nöd, ha alltid något mellan dig och den nödställde - "den förlängda armen".
 • Lämna aldrig små barn utan uppsikt när de leker i eller vid vatten, det gäller även om de använder flythjälpmedel. Barn kan drunkna även i små mängder vatten, till exempel barnpooler, tunnor med regnvatten eller trädgårdsdammar.

Barn drunknar tyst och snabbt

Bland små barn är drunkning den vanligaste dödsorsaken. I Sverige omkommer i snitt tio barn i drunkningsolyckor varje år. De flesta drunkningar och tillbud sker i den nära omgivningen - i badkar, trädgårdsdammar, pooler, sjöar, älvar och stränder – och när man lämnar barnen ensamma en kort stund. För att förhindra att en olycka inträffar när du eller någon närstående befinner sig vid vatten, är det viktigt att alltid tänka på säkerheten. Ta alltid med dig barnet om du måste lämna vattnet. Låt inte äldre syskon vakta yngre, de är inte mogna för ett sådant ansvar. Uppsyn är det absolut säkraste skyddet mot drunkning.

Båtvett

 • Alkohol hör inte hemma på sjön.
 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.
 • Om du ska hjälpa någon i nöd, ta upp denne i aktern på båten och ha alltid något mellan dig och den nödställde - "den förlängda armen".

Lär dig vattenlivräddning

Det är viktigt att veta hur du ska bete dig om olyckan är framme. Den här filmen, som är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Livräddningssällskapet, visar hur du kan agera vid ett drunkningstillbud.

Senast uppdaterad: 2023-10-18