Beredskap inför allvarliga händelser

Beredskap innebär att i förväg vara förberedd på att en allvarlig händelse kan inträffa, veta vad som i så fall ska göras och vem som ska göra det samt vara beredd att agera snabbt i skedet omedelbart efter händelsen.

När man planerar ett evenemang fokuserar man gärna på hur bra och lyckat evenemanget ska bli, det är dock viktigt att även tänka över oförutsedda händelser som kan riskera att förstöra evenemanget. Vad händer med ditt evenemang och besökarna vid dåligt väder (skyfall, starka vindar), strömavbrott, en brand, annan olycka eller om t.ex. huvudartisten ställer in i sista minuten? Om du som arrangör har ett säkerhetstänk så ökar chansen för att ditt evenemang blir lyckat, även om olyckan skulle vara framme!

När du planerar ett evenemang bör du tänka igenom:

  • Vad kan gå fel?
  • Vad kan göras för att undvika att det går fel?
  • Hur kan vi förbereda oss om det ändå skulle gå fel?
  • Har vi de resurser som behövs? Kan vi skaffa dem (i förväg)?
  • Vilka resurser finns i närområdet (räddningstjänst, socialtjänst, polis, sjukvård, frivilliga)
  • Hur kommer vi i kontakt med dem om något händer?
  • Har vi möjlighet att snabbt sprida information till besökare?

Kontakta gärna räddningstjänsten, polisen och landstinget och för en dialog med dem om ditt evenemang, alla risker är inte reglerade i lagstiftning och tillstånd och det är du som är arrangör som är ansvarig!

Senast uppdaterad: 2021-11-17