Bilaga 1 Hantering av gasol

All hantering, oavsett om tillståndspliktig mängd gasol uppnås eller inte, ska ske enligt gällande regler, vilka sammanfattas nedan.

  • Det ska finnas en ansvarig för varje förbrukningsställe och vid hantering av tillståndspliktig mängd en föreståndare för brandfarlig vara.
  • Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och skyddade mot obehöriga.
  • Endast dygnsbehovet av gasol bör förvaras på förbrukningsstället.
  • Väl synlig föreskriven varningsskylt ska finnas på tält eller marknadsstånd där gasol finns.
  • Gasolslangen får högst vara 1,5 meter lång och endast avsedd för gasol.
  • Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex. skåp, hylla eller tältduk, ska vara minst 0,5 meter, samt minst 0,2 meter i sidled.
  • Flaskventilen ska stängas vid arbetets slut eller vid längre uppehåll.
  • Gasolflaskor ska hanteras så att obehöriga hindras från att komma åt anordningar till dem.
  • Den allmänna ordningen ska vara tillfredsställande.
  • Handbrandsläckare av minst typ 43A 233BC (pulver) eller handbrandsläckare typ 89B (kolsyra) ska finnas lätt tillgänglig för personal och vara väl synlig på plats.
Senast uppdaterad: 2021-11-17