Brand

Rädda

  • Om det börjar brinna så är det allra viktigaste att rädda dig själv och andra som är i fara.
  • Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt.
  • Stäng alla dörrar på vägen ut för att förhindra att branden och röken sprider sig.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.

Varna

  • Varna andra i närheten så att de kan sätta sig i säkerhet.  

Larma

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

  • Försök att släcka elden. Men tänk på att inte riskera din egen säkerhet och hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer brandförloppet.

Senast uppdaterad: 2020-11-08