Två varningssymboler. Den ena visar en eld, den andra symboliserar en explosion.

Brandfarliga & explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Räddningstjänsten är tillstånd och tillsynsmyndighet i kommunen.

Senast uppdaterad: 2018-09-20