Brandskydd vid tillfällig övernattning

Vid till exempel idrottstävlingar är det vanligt att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Brandskyddet i sådana lokaler är inte anpassat till att folk ska sova där och därför är det viktigt att lokalerna är säkra ur brandsynpunkt om människor ska övernatta.

Tillfällig övernattning i lokaler på ovan angivna plats godtas om följande säkerhetskrav uppfylls:

  • En ansvarig person utses.
  • Anläggningen ej har allvarliga brister i brandskyddet.
  • Tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns, dessa skall vara markerade med genomlysta eller belysta utrymningsskyltar som är nödströmsförsörjda.
  • Utrymningsvägar hålls fri från utrustning som kan förhindra eller fördröja utrymning.
  • Övernattning endast sker i bottenplan (markplan).
  • Ett automatiskt utrymningslarm finns i anläggningen om övernattning skall ske på annat än bottenplan (markplan).
  • Användande av öppen eld eller tillfälliga kök som elektriska kokplattor, stormkök m.m. ej förekommer i lokalerna.
  • Rökförbud råder i lokalen.
  • Tillgång till telefon för larmning till 112, SOS Alarm, finns i omedelbar närhet av lokalen.

 

Övernattningar i dessa lokaler anmäls till räddningstjänsten senast 5 arbetsdagar innan övernattningen.

Innan anmälan görs måste ni har varit i kontakt med ägaren av lokalen för att säkerställa att det är en lokal som går att hyra till detta ändamål och teckna avtal mellan er och fastighetsägaren.

Anmälan gör via e-tjänst, länk finns på denna sida.

Senast uppdaterad: 2023-10-12