Camping

Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar – både för din egen och andras säkerhet.

Ha brandskyddsutrustning!

När du campar är det viktigt att du har kunskap om hur du minskar risken för att brand uppstår och sprids. Att skaffa brandvarnare och gasolvarnare är en bra investering som ger dig en tidig varning. Då har du chans att stoppa branden i tid. Med en brandsläckare och en brandfilt kan du ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner. 

Risker med gasol

Använder du gasol för värme eller matlagning behöver du ha god kunskap om hur man gör det på ett säkert sätt. Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som effekt. Se därför till att du har god ventilation i anslutning till utrustningen.

Kontrollera också att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.

Se till att gasolflaskan aldrig ligger ner – då fungerar inte säkerhetsventilen. Placera gasolutrustning med tillräckligt avstånd från brännbart material. Om inga instruktioner finns bör avståndet vara minst 60 cm. Om du har gasolutrustningen i husvagn bör du tryckprova utrustningen en gång per år.

Grilla med säkerhetsmarginal

Grilla aldrig i förtältet eller hustältet. Glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grilla i stället minst en meter från tältet eller husvagnen och placera grillen på ett plant och obrännbart underlag. Håll uppsikt över din grill hela tiden och förvara tändvätska minst tre meter från grillen.

Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.

Rekommenderade avstånd

Om tält och husvagnar står för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Därför är det viktigt att du håller det rekommenderade avståndet. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Tänk på att avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande. Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls.

Se över din elutrustning

Du som campinggäst måste se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning du ansluter är CE-märkt och att alla kablar är hela. En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att du följer upp med egna regelbundna kontroller.

Om campingplatsens anslutningsuttag är installerade efter 1992 ska de vara skyddade av jordfelsbrytare. Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare. Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara längre än 25 meter. Undvik sladdvindor. Om du ändå använder sådana – rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter – i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.

När räddningstjänsten kommer fram är det ofta för sent. En brandvarnare och en gasolvarnare ger tidig varning. Med en handbrandsläckare och en brandfilt får du goda möjligheter att ingripa i ett tidigt skede, oavsett om det är hos dig eller hos grannen det brinner.

Står tält och campingfordon för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att din vagn snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Övrigt

MSB:s broschyr om Brandsäker camping finns längst ner på sidan i pdf format att ladda ned.

Ladda ner dokument
Brandsäker camping
Senast uppdaterad: 2021-11-17