Drunkning

Om du upptäcker någon som håller på att drunkna, larma 112 och se om det finns någon livboj eller annan räddningsutrustning i närheten som du kan använda.

  • Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet. Ta hjälp av andra i närheten.
  • Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker.
  • Ha alltid något mellan dig och den nödställde – använd den så kallade "förlängda armen", till exempel ett rep, en stång, en åra eller din jacka.

Om den nödställde befinner sig i en isvak så behöver du vara extra försiktig själv.

  • Närma dig den nödställda i riktningen från bärande is, kryp på alla fyra och åla de sista metrarna.
  • När du hjälper den nödställda bör du ligga med benen utbredda för att utjämna vikten på isen.
  • Ifall hjälparna är flera kan ni bilda en kedja för att rädda
Senast uppdaterad: 2018-05-22