Efter en olycka

När man varit med om en olycka kan det vara svårt att veta vad man göra efteråt.
Oavsett vilken olycka du har varit med om så är det normalt alltid bra att kontakta ditt försäkringsbolag, oavsett om det gäller person- eller egendomsskada.

Se till att ha en gällande hemförsäkring.

Det är också bra att prata med någon om det som hänt.

Efter en brand

  • Uppsök vård om du skadats eller om du inte mår bra. Brandrök är giftig, så har du andats in röken så bör du uppsöka vård.
  • Kontakta försäkringsbolaget. Din hemförsäkring täcker normalt skador på lösöret och fastighetsägaren har ofta en försäkring som täcker skador på fastigheten. Försäkringsbolaget kan också hjälpa till med att hitta annat boende om det finns behov av detta.
  • Polisen kan vilja spärra av och göra en teknisk undersökning efteråt om brandorsaken är okänd.
  • Har du frågor eller funderingar kring vår insats så är du välkommen att höra av dig.

Efter en trafikolycka

  • Sätt ut varningstrianglar och varna andra trafikanter om fordonet står kvar vid vägen.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om det finns behov av att bärga bilen.

Har du krockat med ett vilt djur, ring 112 och anmäl detta till polisen.

  • Markera platsen för kollisionen för att underlätta ett eventuellt eftersök av det skadade viltet.
  • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
Senast uppdaterad: 2020-11-08