Första hjälpen

L – Livsfarligt läge

 • Om det är fara för den skadade personens liv så försök föra denne till en säker plats.

A – Andning

 • Kontrollera om personen andas. Om inte, skapa fri luftväg och påbörja hjärt-lungräddning (HLR)
  • Gör 30 kompressioner, tryck mitt på bröstbenet.
  • Gör två in blåsningar – därefter 30 kompressioner osv.

B   -  Blödning

 • Håll den skadade kroppsdelen högt.
 • Tryck en kompress, dina fingrar eller annat lämpligt mot såret för att stoppa blödningen.
 • Lägg en kompress mot såret och linda ett förband runt skadan.

C   -   Chock

 • Se till att personen inte blir nedkyld.
 • Lägg en filt, jacka eller dylikt både under och över personen.
 • Håll personen lugn, ge inget att äta eller dricka.

Om du behöver lämna en medvetslös person utan uppsikt, lägg personen i stabilt sidoläge.

Senast uppdaterad: 2020-11-08