En tänd kolgrill

Grilla säkert

Grillsäsongen är här. Tyvärr brukar den föra med sig ett antal bränder, och även personskador. Tänk på säkerheten och kom ihåg att släcka grillen ordentligt.

Att grilla i trädgården, på campingen eller ute i naturen är uppskattat av många, men det gäller att vara försiktig. Varje år skadar sig omkring femhundra personer när de grillar. Nästan 30 procent är små barn, tre år eller yngre. Mer än hälften av skadorna uppstår av att man bränner sig på grillen. Verktyg, galler och stenar som legat på grillen är också vanliga orsaker till brännskador. En tredjedel av skadorna uppstår när man blåser på glöden eller på annat sätt får varma flagor i ögon eller ansikte.

Det händer också att oaktsamhet i samband med grillning leder till bränder. Ofta handlar det om engångsgrillar som inte släckts ordentligt eller att grillning på balkonger går snett.

6 råd att följa när du grillar 

 1. Kontrollera först och främst att det inte råder eldningsförbud.
 2. Ha alltid vatten tillgänglig så att du kan släcka.
 3. Eltändare är ett säkert och miljövänligt sätt att tända grillkol eller briketter. Det finns även andra alternativ som tändpapper, tändgelé, tändblock och liknande. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.
 4. Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält.
 5. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha uppsikt över små barn så att de inte krockar med grillen.
 6. Tänk på att alkohol är inblandat i många olyckor med grillar.

Kol och briketter

Använd en tändvätska avsedd för grillkol eller briketter. Att hälla brännbar vätska direkt på glöden, eller att använda fel typ av vätska, kan orsaka svåra olyckor. Använd aldrig bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök när du grillar. Var försiktig med gnistor och kringflygande aska. Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.

Engångsgrillar

Engångsgrillar kan bli mycket varma och lätt orsaka bränder, speciellt om de står i torrt gräs. Lämna aldrig en grill som inte brunnit ut utan uppsikt. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

Grilla på balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen men olika bostadsrättsföreningar och hyresvärdar kan ha regler som inte tillåter detta. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först. Använd en elgrill eller en gasolgrill om du vill grilla på balkongen.

Gasolgrillar

Gasol i sig är inte giftig men mycket brandfarlig vid kontakt med luft. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får man förvara gasolbehållare av högst fem liters storlek. Större behållare kan förvaras avskilda från bostaden i ventilerat utrymme.  Kompositflaskor är lättare än vanliga flaskor men de är gjorda av glasfiberarmerad plast så olyckor kan ske om de kommer för nära brännaren. Byt eller koka lavastenarna varje år så minskar du risken för fettbränder.

Checklista vid gasolgrillning:

 • Kontrollera att gasolgrillen är CE-märkt. Det är tillverkarens garanti för att EU:s säkerhetskrav är uppfyllda.   
 • Det ska finnas en regulator eller reducerventil som anpassar trycket på gasolen mellan flaskan och grillen. 
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Större gasolbehållare är vänstergängade. Skruvar man åt fel håll kan man skada gängorna med läckage som följd.
 • Grillen ska inte stå nära brännbart material, exempelvis parasoll, vedhögar och intilliggande byggnader.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Det kan hindra fett och matrester att rinna ner i dropplådan och ökar risken för brand.
 • Ha en handske nära. Om det börjar brinna är det viktigt att du kan stänga av gastillförseln.  
 • Se till att brandsläckare finns i närheten. Försök aldrig släcka en eld i en gasolgrill med vatten.
 • Fettavlagringar kan ta eld, så rengör grillen regelbundet efter användning.
Senast uppdaterad: 2024-05-28