Två röda ljus som brinner med gemensam låga. Svart bakgrund.

I hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna. De vanligaste bostadsbränderna hänger ihop med att vi lagar mat eller använder husets eldstad, till exempel kamin och öppen spis. Andra orsaker kan vara elektriska apparater som är trasiga eller används på fel sätt. I flerbostadshus är anlagda bränder i gemensamma utrymmen, tyvärr, en vanlig orsak.

Några goda råd om hur du kan göra ditt hem säkrare:

 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten
 • Installera gärna en spisvakt med timer-funktion
 • Se till att glödlamporna har rätt watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm
 • Byt ut trasiga sladdar, kontakter och vägguttag. Skruva åt det som sitter löst
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en elektriker för felsökning
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder
 • Se till att TV:n står fritt och luftigt
 • Ta bort duk, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka brand
 • Är köksfläkten rengjord?
 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden?
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox
 • Installera en jordfelsbrytare.
Senast uppdaterad: 2023-10-18