Bild på omslag från faktabok om insatsplaner

Insatsplanering

En insatsplan hjälper räddningstjänsten att snabbt hitta rätt i er verksamhet om olyckan är framme.

Insatsplanen kan också ge information om särskilt skyddsvärd egendom i verksamheten och därmed bidra till att minska kostnaden för skadorna vid en brand.

Hör gärna av dig till oss för stöd och råd i arbetet med att ta fram er insatsplan.

Hantering av insatsplaner

  • Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som ansvarar för att en insatsplan tas fram, hålls uppdaterad och finns tillgänglig för räddningstjänsten vid en insats.
  • En insatsplan kan med fördel förvaras vid centralapparaten/brandförsvarstablån i verksamheter som har ett automatiskt brandlarm.
  • Det är också lämpligt att den person som möter upp räddningstjänsten har med sig och lämnar över insatsplanen.
  • I de allra flesta fall är det ni själva som avgör om ni vill ta fram en insatsplan för er verksamhet.
  • Men en insatsplan är ofta ett kostnadseffektivt verktyg att minska skadorna till följd av en brand. I
  • anläggningar med avancerad brandteknisk utrustning som kräver aktiv påverkan av räddningstjänsten kan en insatsplan i vissa fall vara ett krav.
Senast uppdaterad: 2020-11-08