Mindre gasolanläggning

Exempel på en mindre gasolanläggning är köksutrustning i en restaurang eller en enkel laboratorie- eller svetsanläggning på ett företag eller en skola.

Innan ni börjar att bygga en anläggning så måste ni söka tillstånd för den. Då får ni tidigt besked på att ni får ha anläggningen i er lokal och ni får veta om det ställs några särskilda krav.

Innan ni får ta en anläggning i bruk måste vi avsyna anläggningen och ge er vårt godkännande.

Ansökan om tillstånd gör ni via e-tjänsten.

Dokumentation

Senast vid avsyningstillfället ska ni kunna visa vissa dokument för oss:

  • Intyg på att anläggningen är utförd enligt FGA 2012 eller på annat sätt visa att anläggningen uppfyller alla gällande krav
  • Intyg på genomförd täthetsprovning
  • En skiss eller ritning över anläggningen som visar alla delar som ingår. Exempelvis ska förvaringsutrymme, rördragning, ventiler och förbrukningsapparat finnas medtagna. Denna dokumentation vill vi att ni har redan när ni söker ert tillstånd
  • Skriftliga instruktioner som anger hur anläggningen ska användas och skötas. Instruktionerna ska omfatta daglig, veckovis och årlig kontroll av anläggningen
  • Om det finns fler än två flaskor anslutna till anläggningen samtidigt ska det finnas en klassningsplan oavsett storlek på flaskorna. Om klassningsplan krävs ska säkerhetsklassen på elinstallationer i klassade områden motsvara den zon som anges i klassningsplanen
  • En föreståndaranmälan och intyg på att föreståndaren har den kunskap som krävs
  • Intyg på att skåp för inomhusförvaring av gasol uppfyller SS-EN 14470-2 eller att förvaringsplatsen minst har samma skydd som standarden kräver.
Senast uppdaterad: 2020-11-08