På en olycksplats

  • Om du är först på en olycksplats
  • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
  • Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc.
  • Skaffa dig en överblick. Vad har hänt? Hur många personer är skadade?
  • Ring 112! Var beredd på att kunna tala om var du är, så exakt som möjligt.
  • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.

När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Senast uppdaterad: 2018-05-22