Reflex

Med reflex syns du på 125 meters håll, utan på 30 meters håll

Flest olyckor i städer

Att fler väljer att ställa bilen är positivt. I takt med att fler väljer att ta sig fram på cykel, skateboard, promenera eller åka kollektivt ökar behovet av att vi som rör oss ute använder reflex så att vi syns. De flesta olyckorna sker i tätbebyggda områden med gatubelysning. Det kan förklaras med att det är fler människor som vistas i sådan miljö, men även med att fotgängare tror att de syns bara för att de själva ser.

Senast uppdaterad: 2020-11-08